Dehydrobenzperidol 10 Amp 1,25mg/2,5ml

Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Contra indicatie

Dehydrobenzperidol is gecontra-indiceerd bij patiënten met:
• Overgevoeligheid voor droperidol of voor één van de hulpstoffen;
• Overgevoeligheid voor butyrofenonen;
• bekend of vermoed verlengd QT-interval (QTc van > 450 msec bij vrouwen en > 440 msec bij mannen). Dit omvat patiënten met congenitaal lange QT-intervallen, een familiegeschiedenis van congenitale QT-prolongatie en patiënten die concomitent behandeld zijn met medicinale producten met een bekend risico op torsades de pointes door QT-prolongatie);
• Hypokaliëmie of hypomagnesiëmie:
• Bradycardie (< 55 slagen per minuut)
• Bestaande gelijktijdige behandeling die tot bradycardie kan leiden;
• Feochromocytoom;
• Comateuze toestand;
• Ziekte van Parkinson;
• Ernstige depressie.

Gegevens
CNK2989044
Breedte68 mm
Lengte144 mm
Diepte17 mm
Hoeveelheid verpakking10
Bijsluiter